Bydlení Mokrá-Horákov
Bydlení Mokrá-Horákov
545 423 061
Zaslat poptávku

Kvalita stavby z hlediska energetické náročnosti

bydleni-mokra-horakov.cz > O projektu > Kvalita stavby z hlediska energetické náročnosti

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUDOVY (PENB) PRO II. ETAPU - SAMOSTATNÉ DOMY
PENB je dokument, který vyhodnocuje spotřebu energie nutné pro provoz budovy za časové období. Vydává se dle zákona 406/2000 Sb., ve znění zákona 318/2012 Sb. o hospodaření energií. Zpracovává se podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Součástí PENB je též grafická příloha energetického štítku obálky budovy, vyjadřující zcela odlišné věci a nelze je spolu zaměňovat.

DATA | energeticke_stitky | 106-107.pngPrůkaz energetické náročnosti budovy
vyjadřuje celkovou energetickou náročnost budovy vyjádřenou v GJ a měrnou vypočtenou roční spotřebu energie vyjádřenou v kWh(m2.rok).
Rrůkaz hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy z hlediska energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání, osvětlení aj.
Hodností se 7 tříd energetické náročnosti označené A - G.
Dle výpočtů jsou domy zařazeny do kategorie B - velmi úsporné.

DATA | energeticke_stitky | 106-1072.pngUkazatel energetické náročnosti budovy se posuzuje z pohledu normy ČSN 73 0540 - 2:2011.

Norma hovoří o stavebně - energetických vlastnostech konstrukcí domu a je obdobou Energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Graficky je zde vyjádřen součinitel prostupu tepla obálkou budovy. Energetický štítek budovy podle toho klasifikuje budovy do 7 kategorií, A až G.
Pro případ výstavby rodinné domy Mokrá-Horákov se u jednotlivých budov posuzuje zejména okenní otvory, domovní dveře, obvodové stěny,  střecha, podlaha na zemině, strop a tepelné vazby.
Výsledkem tohoto posouzení je, že domy 1;12-16 jsou klasifikovány do kategorie B tzn., že dle zmíněné normy odpovídá hodnotám, stanovené touto normou pro zvolený typ budovy.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUDOVY (PENB)
PENB je dokument, který vyhodnocuje spotřebu energie nutné pro provoz budovy za časové období. Vydává se dle zákona 406/2000 Sb., ve znění zákona 318/2012 Sb. o hospodaření energií. Zpracovává se podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Součástí PENB je též grafická příloha energetického štítku obálky budovy, vyjadřující zcela odlišné věci a nelze je spolu zaměňovat. Každý kupující obdrží při předání domu originál tohoto dokumentu.

 

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Zašlete nám poptávku / Zeptejte se na cokoli