Bydlení Mokrá-Horákov
Bydlení Mokrá-Horákov
545 423 061
Zaslat poptávku

Postup při koupi rodinného domu

bydleni-mokra-horakov.cz > Info pro kupující > Postup při koupi rodinného domu

ÚSTNÍ REZERVACE DOMU

 • zaslání e-mailu, které nahrazuje ústní rezervaci
 • seznámení se s konkrétní nabídkou domu
 • ústní rezervace, která je nezávazná a je sjednávána max. na dobu 5 dnů
 • v této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi domu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen SSBK)

 • SSBK upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím
 • SSBK specifikuje dům
 • SSBK upravuje vybraný způsob financování a platební podmínky včetně splátkového kalendáře
 • 1. zálohu kupní ceny ve výši 10 % celkové ceny včetně DPH hradí klient do 7 dnů od podpisu této smlouvy
 • 2. zálohu kupní ceny ve výši 40 % celkové ceny včetně DPH hradí klient po dokončení hrubé stavby
 • 3. zálohu kupní ceny ve výši 40 % celkové ceny včetně DPH hradí klient po dokončení vnitřních úprav
 • 4. doplatek ve výši 10 % celkové ceny hradí klient po kolaudaci před podpisem vlastní kupní smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA

 • před podpisem Kupní smlouvy klient uhradí doplatek ceny dle platebního kalendáře
 • podpis vlastní Kupní smlouvy
 • Kupní smlouva je podána na katastrální úřad, kde je zapsáno vlastnictví k domu a pozemku

 

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4

Zašlete nám poptávku / Zeptejte se na cokoli